• Polish (Poland)
 • English (United Kingdom)
Visual merchandising

Odpowiednie zaplanowanie przestrzeni placówki handlowej oraz wdrożenie zasad prawidłowej ekspozycji asortymentu w połączeniu z szeregiem działań marketingowych i promocyjnych ma obecnie fundamentalne znaczenie dla efektywności wykorzystania powierzchni handlowych, budowy świadomości marki wśród klientów detalicznych oraz w efekcie końcowym dla wzrostu sprzedaży. Visual merchandising jest procesem funkcjonującym równolegle z innymi działaniami w zakresie zarządzania siecią. Metodologia ARSS w zakresie wdrożenia działań z zakresu merchandisingu i visual merchandisingu opiera się na następujących etapach:

 • Analiza danych (technicznych, projektowych i handlowych) oraz określenie potrzeb i oczekiwań przedsiębiorstwa w zakresie visual merchandisingu.
 • Przeprowadzenie szczegółowych badań merchandisingowych metodami obserwacyjnymi i pomiarowymi w celu określenia optymalnych parametrów planowanych działań w zakresie visual merchandisingu, a w tym:
  • analiza otoczenia konkurencyjnego,
  • obserwacja i interpretacja zachowań zakupowych klientów detalicznych, między innymi budowa drzewa decyzyjnego (Consumer Decision Tree) i dobór odpowiednich narzędzi visual merchandisingu,
  • zdefiniowanie zwyczajów i ścieżek klienta detalicznego, przeprowadzenie pomiarów powierzchni, ocena wyposażenia i innych dotychczas stosowanych składników visual merchandisingu,
  • ocena wzorców komunikacji i ergonomii występujących w placówce detalicznej.
 • Kompleksowe opracowanie konceptu placówki oraz podręcznika visual merchandisingu, księgi identyfikacji wizualnej, jako podstawowych narzędzi standaryzacji podejmowanych działań w ramach zarządzania siecią.
  • opracowanie koncepcji zasad prawidłowej ekspozycji towarów,
  • zaplanowanie przestrzeni placówki (planogram miejsca sprzedaży),
  • wizualizacja zaprojektowanego wnętrza oraz projekt architektoniczny,
  • opracowanie szczegółowego planogramu visual merchandisingu,
  • zaprojektowanie propozycji ekspozytorów dla potrzeb wsparcia sprzedaży (Point Of Sale) oraz materiałów graficznych (Point Of Sale Materials),
 • Nadzór merytoryczny nad procesem dostosowawczym opracowanych zasad Visual Merchandisingu we wszystkich placówkach sieci.
 • Szkolenia, w formie otwartej jak i zamkniętej (indywidualnej), w zakresie zasad stosowania reguł visual merchandisingu.