Doradztwo franczyzowe

Doradztwo franczyzowe m.in. w zakresie prawnym, marketingowym, logistycznym.

Doradztwo prawne w zakresie franczyzy

Doradztwo prawne związane z franczyzą: przygotowanie umów, audyty dokumentacji.

Szkolenia branżowe

Organizujemy branżowe szkolenia z franczyzy: rozwoju i zarządzania sieci franczyzowej oraz prowadzenia własnego biznesu.

Wsparcie w budowie systemu franczyzowego

Wspieramy klientów w budowie, zarządzaniu i rozwoju zoptymalizowanej sieci franczyzowej.

Obsługiwanie rekrutacji franczyzobiorców

Obsługujemy proces rekrutacji potencjalnych uczestników systemu franczyzowego.

Reprezentowanie uczestników sieci franczyzowej

W miarę potrzeb reprezentujemy interesy franczyzodawców i franczyzobiorców.