Rozwój firmy poprzez franczyzę

Rozwój firmy poprzez franczyzę

Termin szkolenia: 15.01.2020, Warszawa

Twoja firma planuje budowę systemu franczyzowego? Dowiedz się, jak zrobić to najlepiej – skorzystaj z naszej oferty edukacyjnej i weź udział w szkoleniu “Rozwój firmy poprzez franczyzę”.

Do szkolenia pozostało:

00
Dni
-
00
Godzin
-
00
Minut
-
00
Sekund

Cel szkolenia:

– Uświadomienie przedstawicielom firm, zamierzających przystąpić do budowy sieci franczyzowej (agencyjnej, dystrybucyjnej) specyfiki warunków prowadzenia działalności gospodarczej w oparciu o sprzedaż licencji.

– Omówienie kolejnych etapów i zakresu prac związanych z tworzeniem oferty franczyzy.

– Przedstawienie szans i zagrożeń dla firmy decydującej się na rozwój poprzez utworzenie sieci oraz omówienie najczęściej występujących problemów we współpracy między franczyzodawcą i franczyzobiorcami.

Forma szkolenia:

Blok szkoleniowo-konsultacyjny zawierający:

– wykład na temat warunków i zasad współpracy w systemach franczyzowych poparty przykładami z funkcjonujących na rynku polskim sieci

– szczegółową informację na temat etapów budowy systemu franczyzowego

– omówienie wzoru modelu biznesowego systemu franczyzowego

– indywidualne konsultacje dla uczestników szkolenia

Szczegółowa tematyka szkolenia:

– przegląd rynku franczyzowego w Polsce

– co to jest franczyza i czym się różni od innych form prowadzenia biznesu

– jakie warunki musi spełniać firma decydująca się na utworzenie systemu franczyzowego

– szanse i zagrożenia dla firmy decydującej się na rozwój poprzez sprzedaż franczyzy

– opracowanie koncepcji biznesowej systemu franczyzowego

– zawartość pakietu franczyzowego (umowa franczyzy, podręcznik operacyjny, model biznesowy)

– prawa i obowiązki stron umowy franczyzy – praktyczne aspekty współpracy w ramach umów franczyzy

– zawartość podręcznika operacyjnego

– placówki pilotażowe i ich znaczenie dla budowy systemu franczyzowego

– model biznesowy firmy franczyzodawcy i placówki franczyzobiorcy

– jakie warunki musi spełniać kandydat na franczyzobiorcę (profil kandydata) i metody rekrutacji

– marketing systemu franczyzowego (metody sprzedaży licencji franczyzowej)

– najczęstsze przypadki nieporozumień we współpracy we franczyzie i ich przyczyny

Uczestnicy szkolenia otrzymują:

– materiały szkoleniowe w formie elektronicznej

– wzór umowy franczyzy wraz ze spisem treści

– spis treści podręcznika operacyjnego

Prowadzący szkolenia:

Szkolenie prowadzi Andrzej Krawczyk, Partner Zarządzający w Akademii Rozwoju Systemów Sieciowych

Odpłatność za szkolenie:

500 zł + VAT za 1 osobę.

ARSS wystawia fakturę VAT dla każdego uczestnika szkolenia.

Formularz zapisu

Zgłoszenie na szkolenie:

Aby zgłosić uczestnictwo w szkoleniu i uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z Martą Krawczyk lub wypełnij powyższy formularz zapisu.

Szkolenia zamknięte:

Prowadzimy również szkolenie zamknięte, organizowane na zamówienie konkretnej firmy zainteresowanej podniesieniem kwalifikacji osób odpowiedzialnych za tworzenie i rozwój sieci. Zakres tematyczny jest podobny do zakresu szkolenia otwartego ale z przeznaczeniem większej ilości czasu na tematy istotne dla zamawiającej szkolenie firmy. Miejsce, termin oraz czas trwania i cena takiego szkolenia ustalane są indywidualnie.

Prowadzimy też inne szkolenia:

Franczyza - sposób na własny biznes

Termin szkolenia: 29.01.2020

Szkolenie jest adresowane do osób indywidualnych, które chcą rozpocząć działalność we franczyzie.

Kliknij, by poznać więcej szczegółów

Przejdź do opisu szkolenia

Zarządzanie siecią franczyzową

Termin szkolenia: 22.01.2020

Szkolenie kierowane jest do przedsiębiorstw, w których już istnieje system franczyzowy.

Kliknij, by poznać więcej szczegółów

Przejdź do opisu szkolenia