Ilu Polaków myśli o franczyzie?

Wyniki pierwszej edycji ogólnopolskiego badania w zakresie gotowości Polaków do zakładania własnej działalności gospodarczej przeprowadzonego przez Grupę Muszkieterów we współpracy z SW Research przynoszą ciekawe informacje.

Okazuje się, że jedynie 2,7% deklarujących chęć założenia biznesu jest w pełni przygotowanych do założenia własnej firmy w krótkiej perspektywie czasowej. Zastanawiająca rozbieżność między deklaracjami a praktyką, szczególnie jeśli weźmie się pod uwagę fakt, że niemal co piąty ankietowany deklaruje chęć zostania przedsiębiorcą.

Osoby planujące wystartowanie z własną działalnością gospodarczą zdecydowanie najczęściej rozważają wejście w handel – interesuje on niemal 40% ankietowanych. Tu zdziwienia nie ma, bo jak powszechnie wiadomo Polacy to naród handlowców.

Jedynie 4% ankietowanych jest w stanie zainwestować w uruchomienie własnego biznesu kwotę powyżej 100 tys. zł. Tu też zdziwienia nie ma, bo nasze wewnętrzne badania pokazują, że ten odsetek nie zmienia się od lat. Tak naprawdę niewiele więcej, bo 17% ankietowanych jest w stanie zainwestować kwotę od 50 do 100 tys. złotych.

Polacy zainteresowani otworzeniem własnego biznesu zdecydowanie preferują tradycyjny model działalności, rozumiany jako w pełni samodzielne stworzenie firmy i zarządzanie nią. Takie podejście preferuje ponad 2/3 (67%) respondentów deklarujących chęć wystartowania z własną działalnością w przyszłości. Natomiast zaledwie co ósmy ankietowany Polak chcący zostać przedsiębiorcą (12,5%) rozważa franczyzę.

To właściwie wystarcza za całą odpowiedź na pytanie czy franczyza jest w Polsce popularna. Jeżeli do tego dodamy najniższe bezrobocie w historii jego odczytów (prognozowane 2,8% na koniec tego roku), rosnące wynagrodzenia, drastyczny wzrost kosztów prowadzenia własnej działalności i brak finasowania zewnętrznego dla osób chcących kupić licencję franczyzową, to perspektywy dla zarządzających sieciami franczyzowymi jawią się jakie pełne wyzwań.

Z punktu widzenia franczyzobiorców mogą to być jednak dobre wiadomości, bo wraz z upływem czasu dowiedzą się, którzy franczyzodawcy poradzili sobie z tymi wyzwaniami. A przecież każdy chciałby współpracować z partnerem biznesowym, którego model biznesowy okazał się być odporny na zawirowania i przeciwności rynkowe.

Udostępnij

Dołącz do newslettera

© 2021 All Rights Reserved.