Czy więcej znaczy lepiej?

Zasada im więcej franczyzobiorców, tym większe zyski nie zawsze się sprawdza. Oto 6 powodów dla których należy wstrzymać albo zakończyć rozbudowę sieci franczyzowej.

Podstawą funkcjonowania każdej sieci franczyzowej jest zweryfikowane w praktyce know-how oraz wypromowana przez franczyzodawcę i uznana przez klientów marka. Przekazując wiedzę na temat prowadzenia działalności gospodarczej w ramach udzielonej licencji biznesowej, franczyzodawca czerpie zyski z opłat wynikających z umowy franczyzy. Logiczne jest więc myślenie, że skoro firmie udało się stworzyć system franczyzowy i pozyskać franczyzobiorców, należy dalej rozbudowywać sieć, w myśl zasady – im większa sieć, tym większe zyski. Tak, ale nie zawsze. Przykłady firm, które na pewnym etapie swojej działalności zakończyły rozwój we franczyzie na rzecz rozwoju w kanale własnym znajdziemy niemal w każdym segmencie rynku, m.in. w gastronomii, handlu, branży odzieżowej czy edukacji.
Każdy przedsiębiorca ma swoje indywidualne powody dlaczego podjął taką decyzję. Można wyodrębnić co najmniej kilka powodów dla których warto jest zawiesić, a w niektórych sytuacjach zakończyć rozbudowę sieci franczyzowej. O jakich sytuacjach mowa?

KIEDY FRANCZYZOBIORCY PSUJĄ WIZERUNEK MARKI

Pierwszym sygnałem mówiącym o tym, że należy zrezygnować z rozwoju we franczyzie jest działanie franczyzobiorców wbrew standardom firmy i narażenie jej na utratę wizerunku. Jeżeli firma wykreowała silną markę, którą znają i cenią klienci, to bardziej się opłaca zakończyć współpracę z franczyzobiorcami i przejąć oddziały we własne zarządzanie.

KIEDY OFERTA FRANCZYZY PRZESTAŁA ODPOWIADAĆ NA REALIA RYNKOWE

Oferta współpracy franczyzowej powinna się zmieniać wraz z sytuacją rynkową. To oznacza, że sprzedane licencje biznesowe w ramach systemu stworzonego kilka lat temu, nie będą odpowiadać na potrzeby nowych franczyzobiorców. Innymi słowy, jeżeli franczyzodawca nie planuje dostosować oferty franczyzy do aktualnej sytuacji gospodarczej, to nie powinien rekrutować nowych partnerów.

BŁĘDY SYSTEMU

Wiele systemów franczyzowych może zawierać błędy, które są zauważane dopiero w trakcie budowy i działalności sieci franczyzowej. Może to być rezultatem nieodpowiedniego przeprowadzenia testów pilotażowych albo braku umiejętności przewidywania potencjalnych problemów, a co za tym idzie nie przygotowania strategii działań przeciw kryzysowych. Błędy strukturalne prowadzą do trudności w działaniu systemu, a te z kolei do kłopotów finansowych i trudności w zarządzaniu całą siecią franczyzową. Jeżeli są to błędy, których nie da się naprawić w trakcie bieżącej działalności sieci, należy zakończyć jej budowę.

BRAK DZIAŁAŃ UDOSKONALENIA SYSTEMU FRANCZYZOWEGO

Jedną z przyczyn porażek franczyzodawców jest bezpodstawne założenie, że ich system jest na tyle dobry, że nie ma potrzeby go udoskonalać. Może to skutkować tym, że franczyzobiorcy, którzy już nauczyli się prowadzić dany biznes i wiedzą, że franczyzodawca nie zainwestuje w ich dalszy rozwój – nie zaproponuje im czegoś, czego by nie byli w stanie sami osiągnąć – nie przedłużą umowy franczyzy.

KIEDY FRANCZYZODAWCA TRACI ISTOTNY ELEMENT KNOW-HOW

Czyli traci to, dzięki czemu jego biznes się wyróżniał i był konkurencyjny. Dla każdej branży i firmy będzie to co innego. Na przykład, w handlu może to być centralny magazyn zakupów, gdzie franczyzobiorcy zaopatrują się w towary. W branży odzieżowej to możliwość zaoferowania franczyzy depozytowej. W gastronomii może to być na przykład własna centralna produkcja ciasta (tak jak to jest w przypadku kilku wiodących franczyzowych sieci pizzerii). Jeżeli z jakiegoś powodu franczyzodawca straci możliwość udostępnienia tego istotnego elementu know-how, powinien zakończyć rekrutację franczyzobiorców.

KIEDY FIRMA FRANCZYZODAWCY JEST NIEDOINWESTOWANA

To dotyczy przede wszystkim firm, które za szybko zdecydowały się na rozwój poprzez franczyzę. Wielu przedsiębiorców, którzy zdecydowali się na rozwój poprzez franczyzę w momencie, gdy ich firma stawia przysłowiowe pierwsze kroki nie zdaje sobie sprawy, że osiągnięcie progu zyskowności może im zająć od trzech do pięciu lat. „Młoda” firma może w każdej chwili potrzebować dodatkowego kapitału w sytuacjach zagrożenia utratą płynności finansowej. Nawet początkowe sukcesy osiągane przez ich franczyzobiorców nie zagwarantują długoterminowej stabilizacji. Brak kapitału będzie szczególnym utrudnieniem w przypadku systemów, w których franczyzodawca jest dostawcą produktów, gdyż taka sytuacja dodatkowo powoduje zamrożenie kapitału w zapasach. Dalsza rozbudowa sieci franczyzowej nie jest rozwiązaniem dla firmy, która ma kłopoty finansowe.

Pamiętajmy, że sieć franczyzowa powinna się rozwijać w takim tempie, w jakim franczyzodawca jest w stanie rekrutować i szkolić franczyzobiorców, pozyskiwać odpowiednie lokalizacje dla placówek, oraz co najważniejsze, rozwijać własną firmę i jej infrastrukturę w celu zapewnienia sprawnego działania sieci. Ważne jest dostrzec zawczasu moment, w którym należy wstrzymać rekrutację franczyzobiorców, aby ustabilizować działalność całej sieci.

Udostępnij

Dołącz do newslettera

© 2021 All Rights Reserved.