Sąd Najwyższy zadecydował w sprawie omijania zakazu handlu w niedziele

Sąd Najwyższy rozpatrzył trzy kasacje od wyroków w sprawie obchodzenia zakazu handlu w niedziele. W każdej z nich podzielił stanowisko Państwowej Pracy i Prokuratora Generalnego. 

Zakaz handlu w niedzielę wprowadzony w 2018 roku od początku wzbudzał duże kontrowersje. Wielu właścicieli sklepów próbowało go omijać organizując w swoich placówkach np. prowizoryczne czytelnie, czy wypożyczalnie sprzętu sportowego.

Sądy początkowo uniewinniały prowadzących placówki handlowe od zarzutu bezprawnego powierzania pracownikom pracy w niedziele objęte zakazem handlu.

W wyniki kasacji wniesionych na wniosek Głównego Inspektora Pracy przez Prokuratora Generalnego Zbigniewa Ziobrę sprawy trafiły do Sądu Najwyższego, który rozstrzygnął już trzy takie wnioski. Co ciekawe, wszystkie one dotyczyły wyroków wydanych przez Sąd Okręgowy w Tarnowie w sprawach franczyzobiorców.

Pierwsze rozstrzygnięcie zapadło 13 września 2023 r. w sprawie wyroku Sądu Okręgowego w Tarnowie z 30 grudnia 2022 r. Sprawa dotyczyła korzystania przez placówkę handlową prowadzącą głównie sprzedaż alkoholu z wyjątku, o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 10 ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni, poprzez wstawienie regałów, na których znajdował się sprzęt sportowy do wypożyczenia.

Sąd Najwyższy uznał zasadność wniesionej kasacji. W uzasadnieniu wyroku sąd podzielił interpretację Państwowej Inspekcji Pracy i Prokuratora Generalnego co do sposobu rozumienia wyżej wskazanego przepisu. Zgodnie z interpretacją przyjętą przez oba te organy, możliwość korzystania z wyjątku, o którym mowa w ustawie nie zachodzi w sytuacji, gdy na terenie placówki handlowej zorganizowana zostanie wypożyczalnia sprzętu sportowego i rekreacyjnego, wypożyczalnia książek itp.

Z kolei 20 września 2023 r. Sąd Najwyższy rozstrzygnął drugą kasację, tym razem w sprawie wyroku Sądu Okręgowego w Tarnowie z 16 września 2022 r. W tej sprawie Sąd Najwyższy przypominał, że możliwość korzystania z zapisanego w ustawie wyjątku istnieje wyłącznie wówczas, gdy placówka handlowa zlokalizowana jest w zakładzie prowadzącym działalność w zakresie kultury, sportu, oświaty, turystyki i wypoczynku, a tego warunku nie spełnia zorganizowanie wypożyczalni sprzętu sportowego i rekreacyjnego, wypożyczalni książek itp. na terenie sklepu.

W trzecim wyroku z 18 października 2023 r. Sąd Najwyższy rozstrzygnął kasację od wyroku Sądu Okręgowego w Tarnowie z 8 listopada 2022 r. Sprawa dotyczyła zorganizowania czytelni i biblioteki w sklepie należącym do jednej z franczyzowych sieci wielkopowierzchniowych.

W tej sprawie Sąd Najwyższy także uznał zasadność wniesionej kasacji. W ustnych motywach wyroku Sąd stanął na stanowisku, że brzmienie przepisu art. 6 ust. 1 pkt 10 ustawy wydaje się być oczywiste, czyli, że zakład prowadzący działalność w zakresie kultury, sportu, oświaty bądź wypoczynku musi być jednostką główną, a placówka handlowa powinna być zlokalizowana na jego terenie. 

Udostępnij

Dołącz do newslettera

© 2021 All Rights Reserved.